Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

WSTĘP
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz zasady obowiązujące na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, meldunku lub zapłatę należnościza pobyt.
2. Rezerwując pokój, dokonując meldunku, płacąc należność za pobyt lub przebywając na terenie obiektu, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

REZERWACJA
1. Rezerwacja odbywa się telefonicznie, mailowo bądź osobiście.
2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% kosztu pobytu w terminie do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji.
3. Odwołanie rezerwacji w terminie powyżej 14 dni od wyznaczonego dnia przyjazdu powoduje zwrot zaliczki w kwocie obniżonej o koszty manipulacyjne - 50 zł.
4. Zaliczka nie podlega zwrotowi, gdy odwołanie rezerwacji nastąpi w terminie poniżej 14 dni od wyznaczonego dnia przyjazdu.

MELDUNEK I PŁATNOŚĆ
1. Zameldowania dokonuje się w dniu przybycia na podstawie dokumentu tożsamości.
2. Pełną należność za pobyt pobiera się najpóźniej w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym terminem rezerwacji.
3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w opłaconym terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

ZASADY NOCLEGU
1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Zakwaterowanie odbywa się w godzinach 14:00 - 20:00
3. Z chwilą przekazania klucza, obowiązuje pełna i bezzwrotna płatność za rozpoczętą dobę hotelową, bez względu na czas korzystania z pokoju.
4. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00. W tym czasie całkowicie zabrania się zachowania głośnego lub uciążliwego dla innych Gości.

ZAKAZY
1. Zabrania się osobom odwiedzającym naszych Gości wchodzenia do budynku; zakaz dotyczy zarówno pokoi Gości, jak i pomieszczeń wspólnych. Osoby odwiedzające naszych Gości mogą na nich poczekać na terenie obiektu przed budynkiem.
2. W żadnym wypadku Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.
3. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju, zachowywanie się w sposób agresywny czy powszechnie uznany za wulgarny.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 81, poz. 529), na terenie całego obiektu, wliczając w to pokoje (łazienki!) Gości i pomieszczenia ogólnodostępne, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA!

BEZPIECZEŃSTWO
1. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawiane w pokojach i na terenie obiektu oraz pojazdy zaparkowane na parkingu. Parking na terenie posesji przeznaczony jest tylko dla Gości naszego obiektu. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony - zamykany na noc.
2. Zabronione jest przechowywanie w pokojach przedmiotów niebezpiecznych lub nielegalnych.
3. Każdorazowo Gość opuszczający pokój powienien wyłączyć zbędne urządzenia elektryczne, np. żelazko, ładowarki do telefonów, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
4. Podczas nieobecności Gości personel może wejść do wynajmowanego pokoju, jeżeli zajdzie nieprzewidziana potrzeba (zamknięcie okna przed burzą, wyłączenie urządzeń elektrycznych itp.)
5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa, w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, typu grzałki, piecyki, kuchenki mikrofalowe itp. niestanowiące wyposażenia tych pomieszczeń. Nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
6. ZABRANIA SIĘ POZOSTAWIANIA DZIECI BEZ OPIEKI. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności w związku z pozostawieniem dzieci bez opieki na terenie obiektu i placu zabaw. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu.

POZOSTAŁE
1. W czasie pobytu Goście zobowiązani są do samodzielnego dbania o porządek i czystość zajmowanego pokoju
2. Wieczorem przy zapalonym świetle proszę otwierać tylko okna z moskitierami, aby do pokoju nie wlatywały owady. Zabronione jest zabijanie owadów na ścianach (brudzenie ścian).
3. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z ich winy. Każdy rodzic (opiekun) odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.
4. O wystąpieniu szkody należy zawiadomić właściciela obiektu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Goście proszeni są o bezzwłoczne zgłoszenie ich właścicielowi obiektu.
6. Właściciel obiektu zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
7. Zapoznanie się z powyższym Regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu lub zachowujące się w sposób nieodpowiedni bądź uciążliwy dla innych Gości, zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia obiektu bez możliwości zwrotu wartości zamówienia.
8. Akceptując regulamin Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronpie Danych Osobowych (D. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji zamówienia.

SPRZĘT PŁYWAJĄCY jest do dyspozycji Gości po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem obiektu.
• rower wodny 2-osobowy
• dwa kajaki 2-osobowe
• łódź wędkarska 4-osobowa
1. Na pomoście należy zachować ostrożność. Spożywanie alkoholu jest zabronione.
2. Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie ratunkowe (kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne) dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze sprzętu.
3. Rodzice (opiekunowie) dysponujący sprzętem pływającym mogą zabrać na pokład dzieci na własną odpowiedzialność.
4. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wypływem środków odurzających sprzętu pływającego nie wypożyczamy.
5. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony.
6. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
o wchodzenia na pokład jednostki pływającej w twardym obuwiu,
o odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru,
o picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą.
7. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
o obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom,
o używania sprzętu asekuracyjnego (osoby nie umiejące pływać powinny podczas rejsu mieć na sobie kamizelkę ratunkową).
8. W przypadku uszkodzenia sprzętu pływającego lub przedłużenia użytkowania Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia właściciela.
9. Za braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu, materialną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który zostanie obciążony kosztami naprawy powstałej szkody.

Korzystanie z pomostu, plaży i sprzętu pływającego jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących tu zasad.

OGNISKO jest do dyspozycji Gości po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem obiektu.

1. Gościom (na każdy pokój) przypada bezpłatna wiązka drewna.
2. Każda kolejna wiązka drewna jest płatna w wysokości 15zł.
3. Rozliczenie płatności za drewno następuje najpóźniej dnia następnego po ognisku.
4. Przy ognisku należy zachować wszelkie środki ostrożności.

Życzymy bezpiecznej zabawy i niezapomnianych wrażeń!